KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Opłaty

Miesięczna opłata za przedszkole składa się z dwóch części:

 1. Opłata za świadczenie wykraczające poza godziny realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania
  i opieki w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 1 zł zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi
  nr XL/1055/17 . Od 1 stycznia 2017 roku dzieci 6-letnie objęte rocznym przygotowaniem do podjęcia nauki w szkole podstawowej zwolnione są z opłat za pobyt w przedszkolu, opłacają tylko wyżywienie
 2. Opłata za żywienie: (dzienna stawka żywieniowa x ilość dni żywieniowych w danym miesiącu)
    • 3 posiłki - 9 zł
    • obiad - 5 zł
    • I i II śniadanie - 2 zł
  Opłaty określone wyżej nie zawierają kosztów zajęć dodatkowych; Opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole oraz wyżywienie wnoszone są z dołu do
  15 każdego miesiąca.

Wpłaty należności za przedszkole można dokonywać na rachunek bankowy:
08 1560 0013 2030 7758 4000 0007
W przypadku wpłaty na rachunek bankowy za termin dokonania wpłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto.


Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego to są nieopodatkowane należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym, o czy można przeczytać
w art.60 punkt 7 Ustawy o finansach publicznych oraz art. 52 ustęp 15 Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. W przypadku niedotrzymania terminu płatności, podanej w programie  iprzedszkole lub wydrukowanej przez przedszkole, naliczane będą odsetki za zwłokę tak samo jak od zaległości opłat podatku