KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Zajęcia dodatkowe

 • Gimnastyka profilaktyczna:
  Piątek wszystkie grupy od 10:30 do 13:00
 • Rytmika: 
  Wtorek wszystkie grupy od 9:00 do 11:30 
 • Język angielski:
   - poniedziałek: Zające, Koty, Misie, Żaby
   - wtorek: Sowy
   - środa: Zające, Koty, Misie, Żaby
   - czwartek: Sowy
 • Religia:
  - wtorek i czwartek: Sowy i Żaby (dzieci 6-letnie)

Zajęcia dodatkowe organizowane na prośbę Rady Rodziców:

 • Przedszkoliada:
  - Poniedziałek: 14:30 - 15:00, 15:00 - 15:30
 • Angielski "Alphabet":
  - Poniedziałek i Czwartek:
    13:00 - 13:30 Żabki i Misie                      
    13:30 - 14:00 Zające i Koty (jedzą obiad o 13.00)
    14:00 - 14:30 Sowy i starsze Żabki 
 • Bergamutka:
  - Pierwszy poniedziałek miesiąca:
  11:00-11:30 Żaby 
  - Drugi poniedziałek miesiąca:
  11:00-11:30 Sowy 
  - Trzeci poniedziałek miesiąca:
  11:00-11:30 Misie 
  - Czwarty poniedziałek miesiąca:
  11:00-11:30 Koty 
  - Piąty poniedziałek miesiąca 11:00-11:30 lub piątek 14:30 Zające 
 • Tańce 
  Piątek 14:00- 14:30 oraz 14:30 - 15:00

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna:

 • Celem pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu jest rozpoznawanie i zaspakajanie
  indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci wynikających w szczególności z:
  - indywidualnych uzdolnień,
  - zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
  - specyficznych trudności w nabywaniu wiedzy i umiejętności,
  - zaburzeń komunikacji językowej,
  - choroby przewlekłej,
  - sytuacji kryzysowych i traumatycznych,
  - zaniedbań środowiskowych,
  - trudności adaptacyjnych.
 • Pomoc psychologiczno – pedagogiczna to:
  - zajęcia specjalistyczne: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych oraz
    innych zajęć  o charakterze terapeutycznym
  - porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli organizowanych przez
    opiekującą się nami panią psycholog z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 5
  - tworzenia zespołów i współpracy nauczycieli